zmluvy.eGov.sk
Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 98053 Rimavská Baňa
kód obce 515426, IČO 00319015

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 11/2019
Zmluva bola zverejnená: 06.08.2019 / 15:03:23,
nadobudla účinnosť: 07.08.2019
Predmet Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa"
Partner Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866, Pribinova 2, Bratislava, 812 72
Cena 98747.26 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 03.06.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita iná (uvedená v pozn.)
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5ca8ac82d90
Mgr. Elena Polóniová
starosta obce