zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019124/PM
Zmluva bola zverejnená: 13.08.2019 / 11:11:25,
nadobudla účinnosť: 14.08.2019
Predmet Poskytnutie dotácie na základe Zmluvy č.19-514-04207
Partner Fond na podporu umenia, IČO: 42418933, Cukrová 14, Bratislava - Staré Mesto, 81108
Cena 1300.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 11.07.2019
Platnosť od 11.07.2019
Platnosť do 31.01.2020
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5ccbb868920
Kamil Danko
primátor mesta