zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 614/CC/19-ZZ1
Zmluva bola zverejnená: 14.08.2019 / 13:01:30,
nadobudla účinnosť: 15.08.2019
Predmet Záložná zmluva
Partner Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
Cena 93457.82 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 14.08.2019
Platnosť od 14.08.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5cd475ef2e0
Ing. Marek Straka
starosta obce