zmluvy.eGov.sk
Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 04461 Zlatá Idka
kód obce 522244, IČO 00324957

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2019
Zmluva bola zverejnená: 21.08.2019 / 13:01:13,
nadobudla účinnosť: 22.08.2019
Predmet Návrh vklad KZ
Partner Viktor Opavský
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu neuvedený
Platnosť od 21.08.2019
Platnosť do 21.08.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5ceb29b08e0
Roman Beličák
starosta obce