zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019135/PM
Zmluva bola zverejnená: 23.08.2019 / 08:08:11,
nadobudla účinnosť: 24.08.2019
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Budovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica č. IROP/033-Z-302021T507-209/2019
Partner Ministerstvo zdravotníctva SR, IČO: 00165565, Limbová 2, Bratislava 37, 83752
Cena 782334.40 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 20.08.2019
Platnosť od 20.08.2019
Platnosť do 31.03.2021
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. ZS2019135/PM/D1
Dodatok bol zverejnený: 13.02.2020 / 15:03:00,
nadobudol účinnosť: 14.02.2020
Predmet Dodatok č.1 ( D1-302021T507) k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica
Partner Ministerstvo zdravotníctva SR, IČO: 00165565, Limbová 2, Bratislava 37, 83752
Cena 782334.40 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 13.02.2020
Dátum účinnosti 14.02.2020
Dátum podpisu 10.02.2020
Platnosť od 10.02.2020
Platnosť do 31.07.2021
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5cf42899050
Kamil Danko
primátor mesta