zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 7/1/164 dodatok č. 1
Zmluva bola zverejnená: 27.08.2019 / 05:05:48,
nadobudla účinnosť: 28.08.2019
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 7/1/164
Partner Peter Prelec, Rovensko 164, Rovensko, 90501
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 26.08.2018
Platnosť od 26.08.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5cf797a0300
Ing. Marian Rehuš
starosta obce