zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019136/OKMŠ
Zmluva bola zverejnená: 28.08.2019 / 10:10:21,
nadobudla účinnosť: 29.08.2019
Predmet Príprava moderovania a moderovanie
Partner Mgr. Tatiana Vojtková, Mierová 832/17, Žarnovica, 96681
Cena 120.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 28.08.2019
Platnosť od 28.08.2019
Platnosť do 30.09.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d07f75ab30
Kamil Danko
primátor mesta