zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZP2019030/OE
Zmluva bola zverejnená: 28.08.2019 / 11:11:00,
nadobudla účinnosť: 29.08.2019
Predmet Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Partner REMESLO stav, s.r.o., IČO: 36057088, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01
Cena 78380.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 23.07.2019
Platnosť od 23.07.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d084e87d70
Kamil Danko
primátor mesta