zmluvy.eGov.sk
Mestská časť Bratislava-Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava
kód obce 529401, IČO 00603422

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 52/N-Z/2019
Zmluva bola zverejnená: 28.08.2019 / 15:03:17,
nadobudla účinnosť: 29.08.2019
Predmet Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku
Partner Fyzická osoba, x x/x, x, 00000
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 14.08.2019
Platnosť od 14.08.2019
Platnosť do 31.10.2024
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d0b74e9640
Ing. Ľubica Kolková
starosta mestskej časti