zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019137/OKMŠ
Zmluva bola zverejnená: 03.09.2019 / 17:05:32,
nadobudla účinnosť: 04.09.2019
Predmet Príprava moderovania a moderovanie
Partner Mgr. Miroslava Škreková, Fraňa Kráľa 873/51, Žarnovica, 96681
Cena 80.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 30.08.2019
Platnosť od 30.08.2019
Platnosť do 30.09.2019
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d1a8dbaa00
Kamil Danko
primátor mesta