zmluvy.eGov.sk
Obec Ostrý Grúň, Ostrý Grúň, 96677 Ostrý Grúň
kód obce 517119, IČO 00320901

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 54/2019
Zmluva bola zverejnená: 05.09.2019 / 12:12:53,
nadobudla účinnosť: 06.09.2019
Predmet Zmluva o úvere č. 600/193/2019
Partner Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31749542, Lamačská cesta č. 8, Bratislava 37, 83304
Cena 538970.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 27.08.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d22a42ab70
Július Remenár
starosta obce