zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019129/OKMŠ
Zmluva bola zverejnená: 05.09.2019 / 13:01:29,
nadobudla účinnosť: 06.09.2019
Predmet Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
Partner ShowPortal s.r.o., IČO: 47455993, Starhradská 2, Bratislava, 85105
Cena 290.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 04.09.2019
Platnosť od 04.09.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d247c5f3a0
Kamil Danko
primátor mesta