zmluvy.eGov.sk
Organizácia Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava
kód obce , IČO 42133661

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 12/2019
Zmluva bola zverejnená: 09.09.2019 / 13:01:00,
nadobudla účinnosť: 10.09.2019
Predmet OPaS elektro
Partner Fyzická osoba, IČO: 11685387, Korytnická 5 5/, Bratislava, 82107
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 01.01.2019
Platnosť od 28.08.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d3524bf5b0
Mgr.Marta Hokinová
konateľ organizácie