zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019128/OKMŠ
Zmluva bola zverejnená: 10.09.2019 / 13:01:11,
nadobudla účinnosť: 11.09.2019
Predmet Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
Partner LUAN občianske združenie, IČO: 42374286, Kniežaťa Pribinu 194/24, Trenčín, 91101
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 05.09.2019
Platnosť od 05.09.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d3c59fad50
Kamil Danko
primátor mesta