zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019126/OKMŠ
Zmluva bola zverejnená: 11.09.2019 / 11:11:49,
nadobudla účinnosť: 12.09.2019
Predmet Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
Partner CANTO, k.s., IČO: 51282186, Kremnická 2009/26, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 91
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 09.09.2019
Platnosť od 09.09.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d411e72cd0
Kamil Danko
primátor mesta