zmluvy.eGov.sk
Obec Jasov, Jasov č. 259, 04423 Jasov
kód obce 521493, IČO 00324264

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 4/2019/Dot
Zmluva bola zverejnená: 11.09.2019 / 13:01:34,
nadobudla účinnosť: 12.09.2019
Predmet Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
Partner Únia žien Slovenska, IČO: 00417491008, Krajská organizácia, Košice, 04001
Cena 3000.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 04.07.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do 31.12.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d435518370
Marián Dzurik
starosta obce