zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019141/KP
Zmluva bola zverejnená: 11.09.2019 / 13:01:53,
nadobudla účinnosť: 12.09.2019
Predmet Dohoda o poskytnutí náhrady za použitie cestného motorového vozidla
Partner Ing. Svetlana Škodová, Tekovská Breznica 694, Tekovská Breznica, 966 52
Cena 3.80 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 10.09.2019
Platnosť od 10.09.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d435c5bfa0
Kamil Danko
primátor mesta