zmluvy.eGov.sk
Mesto Stupava, Hlavná 1,, 90031 Stupava
kód obce 508233, IČO 305081

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 123/2019
Zmluva bola zverejnená: 11.09.2019 / 13:01:01,
nadobudla účinnosť: 12.09.2019
Predmet Zmluva o nájme
Partner Vladimír Ganovský, IČO: 17281873, Roľnícka 9056/66 9056/66, Bratislava, 83107
Cena 1200.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 16.07.2019
Platnosť od 16.07.2019
Platnosť do 06.10.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d4387f28c0
Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor mesta