zmluvy.eGov.sk
Mesto Stupava, Hlavná 1,, 90031 Stupava
kód obce 508233, IČO 305081

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 191/2019
Zmluva bola zverejnená: 11.09.2019 / 17:05:51,
nadobudla účinnosť: 12.09.2019
Predmet Zmluva o nájme
Partner Mária Trusinová, IČO: 36879649, Žabinská 36 36/, Trenčín, 91105
Cena 90.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 27.08.2019
Platnosť od 27.08.2019
Platnosť do 06.10.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d480b08a90
Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor mesta