zmluvy.eGov.sk
Organizácia Základná škola, Fraňa Kráľa, Žarnovica, Fraňa Kráľa 838, 96681 Žarnovica
kód obce , IČO 37831852

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 200/2019/111
Zmluva bola zverejnená: 12.09.2019 / 12:12:07,
nadobudla účinnosť: 13.09.2019
Predmet Zmluva o výpožičke
Partner Mestský mládežnícky parlament, IČO: 42192382, Dolná 261/25, Žarnovica, 966 81
Cena 33.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 12.09.2019
Platnosť od 12.09.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d4b05d3a40
Mgr. Gabriela Debnárová
konateľ organizácie