zmluvy.eGov.sk
Organizácia Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P, Základná škola s materskou školou, 91935 Hrnčiarovce n/P
kód obce , IČO 31875408

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Z2019/11
Zmluva bola zverejnená: 12.09.2019 / 13:01:22,
nadobudla účinnosť: 13.09.2019
Predmet zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Partner Disig, a.s.
Cena 70.80 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 19.08.2019
Platnosť od 19.08.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita iná (uvedená v pozn.)
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d4b47357f0
Mgr. Michal Páleník, riaditeľ školy
konateľ organizácie