zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 17/2019
Zmluva bola zverejnená: 18.09.2019 / 09:09:53,
nadobudla účinnosť: 19.09.2019
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Partner PROGRANT, s. r. o, IČO: 51951380
Cena 990.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 18.09.2019
Platnosť od 18.09.2019
Platnosť do 30.09.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d6864c9050
Ing. Marek Straka
starosta obce