zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. D1_01/2016
Zmluva bola zverejnená: 01.10.2019 / 11:11:45,
nadobudla účinnosť: 02.10.2019
Predmet Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/2016 prevádzkovanie kanalizácie Nový diel - Bajč.
Partner Obec Bajč, IČO: 00306363, č. 130, Bajč, 94654
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 20.09.2019
Platnosť od 21.01.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5db2f1230e0
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie