zmluvy.eGov.sk
Obec Krškany, Krškany 115, 934 01 Levice
kód obce 502430, IČO 307157

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2019-01-14
Zmluva bola zverejnená: 07.10.2019 / 12:12:26,
nadobudla účinnosť: 08.10.2019
Predmet Zmluva o bežnom účte
Partner Prima banka Slovensko a.s., IČO: 31575951, Hodžova 11, Žilina, 010 11
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 04.10.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita iná (uvedená v pozn.)
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5dd645ae650
Ing. Peter Kováčik
starosta obce