zmluvy.eGov.sk
Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
kód obce 507989, IČO 00304832

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Z194/13877/2019
Zmluva bola zverejnená: 10.10.2019 / 15:03:04,
nadobudla účinnosť: 11.10.2019
Predmet Zmluva o dielo SJ- I 01/2019
Partner INTERBAU s.r.o., IČO: 44688997, Brezovica 520 520/, Brezovica, 08274
Cena 159452.26 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 03.10.2019
Platnosť od 03.10.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5e027c13270
Ing. Šimon Gabura
primátor mesta