zmluvy.eGov.sk
Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
kód obce 507989, IČO 00304832

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Z195/13901/2019
Zmluva bola zverejnená: 10.10.2019 / 15:03:09,
nadobudla účinnosť: 11.10.2019
Predmet Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku č. Z3/231/2013 zo dňa 15.1.2013
Partner AD Sun s.r.o., IČO: 35828722, Bratislavská 90 90/, Pezinok, 90201
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 09.10.2019
Platnosť od 09.10.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5e028356ea0
Ing. Šimon Gabura
primátor mesta