zmluvy.eGov.sk
Obec Dulov, Dulov 168, 01852 Dulov
kód obce 513024, IČO 00317217

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 35/2009/2019
Zmluva bola zverejnená: 21.11.2019 / 09:09:55,
nadobudla účinnosť: 22.11.2019
Predmet Dohoda o ukončení zmluvy č. 35/2009 o nájme HM
Partner Zichová Jozefa
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 20.11.2019
Platnosť od 20.11.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5f84ca5b6e0
Ing. Jozef Šamaj
starosta obce