zmluvy.eGov.sk
Obec Dulov, Dulov 168, 01852 Dulov
kód obce 513024, IČO 00317217

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1373/2019
Zmluva bola zverejnená: 22.11.2019 / 11:11:41,
nadobudla účinnosť: 23.11.2019
Predmet Zmluva o nájme - KD
Partner Beňová Jana
Cena 17.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 22.11.2019
Platnosť od 25.11.2019
Platnosť do 25.11.2019
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5f8e192d460
Ing. Jozef Šamaj
starosta obce