zmluvy.eGov.sk
Obec Dulov, Dulov 168, 01852 Dulov
kód obce 513024, IČO 00317217

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1374/2019
Zmluva bola zverejnená: 22.11.2019 / 11:11:55,
nadobudla účinnosť: 23.11.2019
Predmet Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
Partner LANTASTIK SK, s.r.o., IČO: 31582486, Potočná 2835/1A, Čadca, 02201
Cena 100.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 22.11.2019
Platnosť od 05.12.2019
Platnosť do 05.12.2019
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5f8e2071090
Ing. Jozef Šamaj
starosta obce