zmluvy.eGov.sk
Obec Dulov, Dulov 168, 01852 Dulov
kód obce 513024, IČO 00317217

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1395/2019
Zmluva bola zverejnená: 02.12.2019 / 08:08:31,
nadobudla účinnosť: 03.12.2019
Predmet Zmluva o grantovom účte
Partner Prima banka Slovensko, a. s., IČO: 31575951, Hodžova 11, Žilina, 01011
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 29.11.2019
Platnosť od 29.11.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5fbee8736e0
Ing. Jozef Šamaj
starosta obce