zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20219004
Zmluva bola zverejnená: 19.12.2019 / 12:12:52,
nadobudla účinnosť: 20.12.2019
Predmet Licennčná zmluva - SOFTIP a.s.
Partner Softip a.s, IČO: 36785512, Krasovského 14, Bratislava, 85101
Cena 5460.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 26.11.2019
Platnosť od 01.12.2019
Platnosť do 26.11.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita ročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 6068e3f8200
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie