zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZP2020001/OE
Zmluva bola zverejnená: 14.01.2020 / 09:09:13,
nadobudla účinnosť: 15.01.2020
Predmet Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2020/01
Partner Dávid Lupták, Pod sekvojou 1707/27, Nová Baňa, 968 01
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 10.01.2020
Platnosť od 10.01.2020
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 60e34fdc2e0
Kamil Danko
primátor mesta