zmluvy.eGov.sk
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
kód obce 528595, IČO 603147

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/2020
Zmluva bola zverejnená: 14.01.2020 / 14:02:30,
nadobudla účinnosť: 15.01.2020
Predmet Nájomná zmluva
Partner Prašná Bašta s.r.o., IČO: 46057561, Zrínskeho 7 7/, Bratislava, 81103
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 10.01.2020
Platnosť od 10.01.2020
Platnosť do 30.04.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 60e8ace3250
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starosta mestskej časti