zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2020/34
Zmluva bola zverejnená: 21.01.2020 / 12:12:59,
nadobudla účinnosť: 22.01.2020
Predmet Kúpna zmluva - dodávka strojova zariadení
Partner Agroservis spol. s.r.o., IČO: 31441751, Hadovská cesta 6, Komárno, 94501
Cena 164736.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.01.2020
Platnosť od 21.01.2020
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 25.03.2020 / 15:03:08,
nadobudol účinnosť: 26.03.2020
Predmet Obstaranie strojno-technologického vybavenia
Partner Agroservis spol. s.r.o., IČO: 31441751, Hadovská cesta 6, Komárno, 94501
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 25.03.2020
Dátum účinnosti 26.03.2020
Dátum podpisu 23.03.2020
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 6119c4ceeb0
Ing. František Mayer
starosta obce