zmluvy.eGov.sk
Obec Chrámec, Chrámec 38, 98042 Rimavská Seč
kód obce 514969, IČO 00649872

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 3
Zmluva bola zverejnená: 06.02.2020 / 08:08:13,
nadobudla účinnosť: 07.02.2020
Predmet Záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre odberateľa združenú dodávku plynu do MŠ
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 04.02.2020
Platnosť od 04.02.2020
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 617bba885f0
Marta Benedeková
starosta obce