zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2020005/KP
Zmluva bola zverejnená: 12.02.2020 / 07:07:59,
nadobudla účinnosť: 13.02.2020
Predmet Dohoda o poskytnutí náhrady za použitie cestného motorového vozidla
Partner Ing. Mariana Páleníková, Štefana Moysesa 69/10, Žiar nad Hronom, 96501
Cena 4.20 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 12.02.2020
Platnosť od 12.02.2020
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 619df3c1010
Kamil Danko
primátor mesta