zmluvy.eGov.sk
Obec Dolná Súča, Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča
kód obce 505943, IČO 00311502

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 9127000806
Zmluva bola zverejnená: 12.02.2020 / 08:08:45,
nadobudla účinnosť: 13.02.2020
Predmet Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127000806 v zmysle dodatku č. 13.
Partner UNIQA poisťovňa, a.s., IČO: 00653501, Lazaretská 15, Bratislava 27, 820 07
Cena 6027.27 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 31.12.2019
Platnosť od 01.01.2020
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 619eeac0e70
Rudolf Pleva
starosta obce