zmluvy.eGov.sk
Obec Krškany, Krškany 115, 934 01 Levice
kód obce 502430, IČO 307157

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2020-01-01
Zmluva bola zverejnená: 12.02.2020 / 09:09:18,
nadobudla účinnosť: 13.02.2020
Predmet Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie - Ples 2020
Partner DUO EFEKT, Roman Janúrik, Bátovce 398, Bátovce, 935 03
Cena 400.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 07.02.2020
Platnosť od 08.02.2020
Platnosť do 09.02.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 619f3366850
Ing. Peter Kováčik
starosta obce