zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2020007OKMŠ
Zmluva bola zverejnená: 12.02.2020 / 16:04:33,
nadobudla účinnosť: 13.02.2020
Predmet Zmluva o spoluorganizovaní športového podujatia
Partner Športový klub Žarnovica, IČO: 36062103, Bystrická 1595, Žarnovica, 966 81
Cena 374.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 10.02.2020
Platnosť od 10.02.2020
Platnosť do 16.03.2020
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 61a61174db0
Kamil Danko
primátor mesta