zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2020008/OVS
Zmluva bola zverejnená: 12.02.2020 / 16:04:46,
nadobudla účinnosť: 13.02.2020
Predmet Vypožičanie nebytového priestoru, a to miestnosti školskej jedálni
Partner Základná škola, IČO: 37831852, ulica Fraňa Kráľa 838, Žarnovica, 966 81
Cena 18.80 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 12.02.2020
Platnosť od 12.02.2020
Platnosť do 14.02.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 61a618b89e0
Kamil Danko
primátor mesta