zmluvy.eGov.sk
Obec Krškany, Krškany 115, 934 01 Levice
kód obce 502430, IČO 307157

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2020-01-02
Zmluva bola zverejnená: 14.02.2020 / 09:09:02,
nadobudla účinnosť: 15.02.2020
Predmet Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
Partner ELT Management Company Slovakia s.r.o., IČO: 50096273, Vajnorská 171/A, Bratislava, 831 04
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 27.01.2020
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 61b0bcfb430
Ing. Peter Kováčik
starosta obce