zmluvy.eGov.sk
Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
kód obce 507989, IČO 00304832

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Z22/1806/2020
Zmluva bola zverejnená: 14.02.2020 / 09:09:14,
nadobudla účinnosť: 15.02.2020
Predmet Zmluva o spolupráci a technickej podpore
Partner Slovenská banková asociácia, IČO: 30813182, Mýtna 48 48/, Bratislava, 81107
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 12.02.2020
Platnosť od 12.02.2020
Platnosť do 12.02.2023
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 61b0e891d50
Ing. Šimon Gabura
primátor mesta