zmluvy.eGov.sk
Organizácia Základná umelecká škola, Jantárová, Košice, Jantárová 6, 040 01 Košice, 040 01 Košice
kód obce , IČO 35540435

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Kolektívna zmluva na roky 2017-2020 - Dodatok č.4
Zmluva bola zverejnená: 14.02.2020 / 09:09:01,
nadobudla účinnosť: 15.02.2020
Predmet Výmera dovolenky čl. 13 ods. 3
Partner ZO OZ PŠaV pri ZUŠ Jantárová, IČO: 42106435, Jantárová 6, Košice, 040 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 10.02.2020
Platnosť od 01.01.2020
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 61b0fe5d1e0
Mgr. art. Ján Samsely
konateľ organizácie