zmluvy.eGov.sk
Obec Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 04447 Vtáčkovce
kód obce 522163, IČO 00691305

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 005/2020
Zmluva bola zverejnená: 14.02.2020 / 15:03:42,
nadobudla účinnosť: 15.02.2020
Predmet D O H O D A č. 20/41/010/13
Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č.9, Košice, 042 11
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 14.02.2020
Platnosť od 01.04.2020
Platnosť do 31.03.2021
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 61b5b44d900
Mgr. Gabriela Gáborová
starosta obce