zmluvy.eGov.sk
Obec Jasov, Jasov č. 259, 04423 Jasov
kód obce 521493, IČO 00324264

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 25032020
Zmluva bola zverejnená: 25.03.2020 / 15:03:46,
nadobudla účinnosť: 26.03.2020
Predmet Zmluva o dielo na stavbu Hasičská zbrojnica Jasov
Partner SIBS MV s.r.o., IČO: 50223909, Hútnická 2719/10, Spišská Nová Ves, 052 01
Cena 31417.39 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 16.03.2020
Platnosť od 16.03.2020
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 626f76fdc60
Marián Dzurik
starosta obce