zmluvy.eGov.sk
Organizácia "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, Šoltésovej 2, 94002 Nové Zámky
kód obce , IČO 00655341

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/2020
Zmluva bola zverejnená: 25.03.2020 / 15:03:22,
nadobudla účinnosť: 26.03.2020
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PREDDAVKU
Partner TECHNOBAL-Šaľa, s.r.o., IČO: 36533068, Priemyselná zóna 706, Kráľová nad Váhom, 925 91
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 25.03.2020
Platnosť od 25.03.2020
Platnosť do 30.04.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 626f85854c0
Ing. Peter Mészáros
konateľ organizácie