portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 13383
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZP2019001/OE
dodatok
Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie
42199174
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/01-ZoVNP
11/1900028
objednávka
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
30,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby
11/1900027
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl., mest. rozhl., koša; pelety; vykládka kompostérov; plošina na kamery; likvidácia stromčekov;
11/1900026
objednávka
ASANÁCIA, s.r.o.
36750204
50,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Likvidácia kadáveru v kafilérii
DF1159/18
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
50,51 EUR
28.01.2019
Predmet: Tlačové služby 12/2018
DF1167/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,80 EUR
28.01.2019
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 12/2018
DF1168/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,91 EUR
28.01.2019
Predmet: Tel. služby - VVN MsÚ 12/2018
DF1169/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
503,46 EUR
28.01.2019
Predmet: Mobily 12/2018
DF1170/18
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2 405,86 EUR
28.01.2019
Predmet: Zrážková voda z verejných priestranstiev 10-12/2018
DF1174/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,16 EUR
28.01.2019
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie Odd. kultúry 12/2018
DF1196/18
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
7,69 EUR
28.01.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 1.12.2018 - 30.12.2018
DF1197/18
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
828,70 EUR
28.01.2019
Predmet: Poštový úver 12/2018
DF1199/18
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
38,74 EUR
28.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra el.energie budova CVČ
DF0005/19
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
72,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Služba eGov - Hlásnik - SMS info - 1.1. - 31.3.2019
DF0026/19
faktúra
Ing. Anton Lorman
33066604
164,30 EUR
28.01.2019
Predmet: Konštrukcia pre uchytenie fotografického pozadia 4studio
DF0012/19
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
214,80 EUR
28.01.2019
Predmet: Tlačiareň, toner Canon
ZS2019008/OVS
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia
ZS2017128/KC/D3
dodatok
Samaritánka, n. o.
31908454
0,00 EUR
23.01.2019
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve č.37/2017 Doplácanie úhrady za poskytované sociálne služby v ZSS
11/1900025
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
230,00 EUR
23.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby
11/1900024
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
200,00 EUR
23.01.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl.; pelety