portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 14340
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0610/19
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
194,88 EUR
08.08.2019
Predmet: Revízia výťahu za 7/2019 - BD 1616, oprava výťahu, výmena klinového remeňa
DF0601/19
faktúra
JUDr. Lenka Balážiová, advokátka
50498681
400,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Poskytnuté právne služby za 7/2019
DF0599/19
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3 009,71 EUR
08.08.2019
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1525, 1526 - 19.4.2019 - 23.7.2019
DF0597/19
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 625,75 EUR
08.08.2019
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1616 - 19.4.2019 - 23.7.2019
DF0594/19
faktúra
SOS TRUCK s.r.o.
47613441
17 000,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Vozidlo DHZ - Renault 4x4, ŠPZ ZC 942 BM - vyúčtovanie (ID 211/2019)
DF0593/19
faktúra
Euroko, spol. s r.o.
36591688
92,28 EUR
08.08.2019
Predmet: Akcia - KING RACE - prekážkové preteky, hrad Revište
D0592/19
faktúra
Martin Adamčík - MAAD
41452534
63,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Akcia - KING RACE - prekážkové preteky, hrad Revište - zlaté medaile
11/1900192
objednávka
SYSTEM-IS s. r. o.
44681445
2 724,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Dochádzkový systém SYSTEM-IS AMS Local
DF0513/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
347,81 EUR
08.08.2019
Predmet: Dodávka tepla 6/2019 - zdrav. stredisko
DF0550/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 375,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 7/2019
DF0569/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
484,16 EUR
08.08.2019
Predmet: Zdravotné stredisko - vodné, stočné, zrážky 26.3. - 24.6.2019
11/1900191
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl., mest. rozhl.; kôpky; čistenie cesty; preliatie pieskovísk
ZS2019120/KP
zmluva
Ivana Izáková
40,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla VW Carawella
11/1900190
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
2 600,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Servis a kontroly VW Caravelle
11/1900189
objednávka
Alfa office, s.r.o.
35955333
300,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Originálne a zmluvné tonery
11/1900188
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
196,99 EUR
08.08.2019
Predmet: Tlačiareň farebná A3
11/1900187
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
58,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Pečiatka - sprístupnenie informácií
ZS2019077/OE
zmluva
STEFANI n.o.
45743517
900,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesa na základe VZN č.2/2019
ZS2019117/OE
zmluva
Základná škola
37831852
0,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Spracúvanie osobných údajov pre mzdové účely
ZS2019119/OVS
zmluva
MUDr. Renáta Hrnčiarová
52537862
0,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.1/2019