portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 16104
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
182/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
260,04 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
181/2018
faktúra
Beck Štefan
153,69 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
180/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
19,27 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
179/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
87,48 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
178/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
68,99 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
177/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
INE 024/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Poskytnutie komplexnej podpory zo strany MV SR/ÚSVRK a poskytnutie súčinnosti zo strany Obce na 2. strane pri realizácii aktivít NP PVP MRK
INE 026/2018
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
108 456,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/84
INE 023/2018
zmluva
Jozef Magdolen - CS auto
46389873
309,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
11/1800167
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
570,36 EUR
15.06.2018
Predmet: ochranné prac. pomôcky
11/1800166
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
220,00 EUR
15.06.2018
Predmet: oprava kanaliz. poklopu
11/1800165
objednávka
Hour, spol. s.r.o.
31586163
36,00 EUR
15.06.2018
Predmet: zmena hodnôt glob. nastavenia pre IS Human
11/1800164
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
100,00 EUR
13.06.2018
Predmet: oprava poruchy na rozvode vody v byte - Rybníky 22
11/1800163
objednávka
Babíková Izabela
33061602
5 000,00 EUR
13.06.2018
Predmet: prepracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Ekopark Smižany- Jamy, časť techn. infraštruktúra I. etapa"
11/1800162
objednávka
Fischer Daniel
45634653
140,00 EUR
13.06.2018
Predmet: vzdelávací program pre predškolákov MŠ Zelená - Filipove dobrodružstvá
11/1800161
objednávka
SAFETY 1, s.r.o.
46723803
250,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Tlač diplomov - Olympijský deň ZŠ a MŠ 2018 - 6.6. a 12.6.2018 podľa dohovoru.
11/1800160
objednávka
Základná škola
35541385
350,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Občerstvenie podľa dohovoru pre účastníkov Olympijského dňa ZŠ 2018 - 6.6.2018, areál TJ Slovan Smižany; predpokladaný počet 350 účastníkov.
11/1800159
objednávka
Zábavné účení, s.r.o.
29261651
316,00 EUR
13.06.2018
Predmet: učebné a didaktické pomôcky pre predškolákov - MŠ Zelená
11/1800158
objednávka
Alezar,s.r.o.
46709380
177,60 EUR
13.06.2018
Predmet: zvislé dopravné značky s najvyššou dovolenou rýchlosťou 30 km/h --2 x B 31a, a 2 x B 31b
11/1800157
objednávka
Vo výške, s.r.o.
44840225
100,00 EUR
13.06.2018
Predmet: oprava reflektorov osvetľujúcich kostol