portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2272
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
F 164-2018
faktúra
Ing. Vladimír Karban
11761261
580,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Polohopisné a vyškopisné meranie - Slivková ul.
F 165-2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
315955545
180,80 EUR
06.08.2018
Predmet: Poistka - škoda spôs. prevádzkou MV 14.06.2018-13.06.2019
F 166-2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
315955545
99,58 EUR
06.08.2018
Predmet: Združené poistenie majetku, Jelenecká 14
F 167-2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
315955545
236,18 EUR
06.08.2018
Predmet: Zdruťené poistenie majetku 01.06.2018-01.06.2019
F 168-2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
315955545
319,90 EUR
06.08.2018
Predmet: Havarijné poistné MV - škoda OKTÁVIA
F 169-2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
315955545
180,80 EUR
06.08.2018
Predmet: Škoda spôsobená prevádzkou MV 14.06.2018-13.06.2018
F 170-2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
315955545
319,90 EUR
06.08.2018
Predmet: Havarijné poistenie MV
F 171-2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
315955545
650,12 EUR
06.08.2018
Predmet: Združené poistenie majetku
F 172 - 2018
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
45,98 EUR
06.08.2018
Predmet: Služby mobilnej siete 08.04.2018-07.05.2018
F 173-2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
176,29 EUR
06.08.2018
Predmet: Faktúra za vodné Slivková ul. 4/2018
F 174-2018
faktúra
Mediatel s r.o.
35859415
150,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Zálohová faktúra - Zlaté stránky -2019
F 175-2018
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
600,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Spracovanie žiadosti-Enviro- elektromobil
F 176-2018
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
10,44 EUR
06.08.2018
Predmet: Telefón 15.04.2018-14.05.2018
F 177-2018
faktúra
KUPAS TRADE s r.o.
51415623
184,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Nový nosník na hojdačku
F 179-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
197,16 EUR
06.08.2018
Predmet: Elektrina - nedolatok
F 180-2018
faktúra
SuperDISKONT
27222357
40,45 EUR
06.08.2018
Predmet: Spotrebná materiál - upratovanie škôlka
F 181-2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
27,22 EUR
06.08.2018
Predmet: Vodné - jelenecká 5/2018
ZM 25-07-2018
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
900,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zmluva č. 122/2018 -cestovný ruch
F 122-2018
faktúra
Ferex s r.o.
17682268
56,52 EUR
10.07.2018
Predmet: Kontajner na separovaný zber
F 123-2018
faktúra
Ponitrianske zruženie obcí pre sep. zber a nakl. s odp.
37969358
486,73 EUR
10.07.2018
Predmet: Náklady spojené s biolog. roz. odpadmi za 3/2018