portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2272
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
F 143-2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
14 141,62 EUR
10.07.2018
Predmet: Vodné a stočné od 01.01.2018- 02.04.2018
F 144-2018
faktúra
Ponitrianske zruženie obcí pre sep. zber a nakl. s odp.
37969358
2 570,20 EUR
10.07.2018
Predmet: Komunálny odpad 3/2018
F 145 - 2018
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
46,43 EUR
10.07.2018
Predmet: Telefón za 08.03.2018-07.04.2018
F 146-2018
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
10,44 EUR
10.07.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby od 15.03.2018-14.04.2018
Obj. 07/2018
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
29.06.2018
Predmet: Objednávka odbočenia - parc.č. 1472/473
ZM 24-06-2018
zmluva
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
4 500,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo 76/2018 Implementácia projektu MŠ
ZM 23-06-2018
zmluva
Mária Rigová
4 340,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva parc.č. 144/3, k.ú. Zobor
Obj. 06/2018
objednávka
Ing. Marián Sahul STAVEKO
14410923
0,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Objednávka na realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky do budovy školy
ZM 22-06-2018
zmluva
PLANTEX s r.o.
34141481
0,00 EUR
21.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre deti MŠ
ZM 21-06-2018
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
700,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších predpisov
ZM 20-06-2018 dod.
zmluva
Ing. Marián Sahul STAVEKO
14410923
394 841,87 EUR
15.06.2018
Predmet: Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. 04/01/Kan Verejná kanalizácia Nitrianske Hrnčiarovce - rozšírenie
Obj. 05/2018
objednávka
Ing. Marián Sahul STAVEKO
14410923
0,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Objednávka 3/2018- realizácia stavebných práca na stavbe " Verejná kanalizácia Nitrianske Hrčiarovce rozšírenie na ulici Za škôlkou.
ZM 19-06-2018
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
500,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie Podpora športu
ZM 18-05-2018
zmluva
osobnýudaj.sk s r.o.
50528041
57,60 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrne osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZM 17-05-2018
zmluva
Občianske združenie MAS Žibrica
42206456
500,00 EUR
24.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí návratnej pôžičky MAS Žibrica
Obj. 04/2018
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
24.05.2018
Predmet: Objednávka odbočenia 157-3/2018
ZM 15-05-2018
zmluva
Centrálna obstarávacia agentúra
36847488
2 000,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Mandátna zmluva č. 1/2018 Zabezpečenie služieb verejného obstarávanie Rekonštrukcia komunikácie ul. na strelnici a Vybudovanie chodníka na ul. na strelnici.
ZM 16-05-2018
zmluva
Centrálna obstarávacia agentúra
36847488
3 000,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Mandátna zmluva č. 2/2018 Zabezpečenie služieb verejného obstarávanie Prístavba MŠ II. etapa, Obstarávanie materiálno-technického vybavenia MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
F 121-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
-276,98 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra a elektrinu - preplatok 2/2018
F 120-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
60,06 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 3/2018 - Farská 1007